2022 Tema Duyurusu

Peer Review Week 2022 Araştırmada Doğruluk ve Dürüstlüğü Pekiştirmede Hakem Değerlendirmesinin Önemi İnceleniyor

Peer Review Week 2022’ye bu yıl tüm dünyadan 35’in üzerinde kuruluş dahil olacak. Katılmak için hala zamanınız var.

Hakem değerlendirmesinin değerini kutlamak üzere her yıl düzenlenen ve bilimsel iletişimin paydaşları olan akademik yayıncıları, dernekleri, kurumları ve araştırmacıları bir araya getiren Peer Review Week’in bu yılki teması “Araştırmada Doğruluk ve Dürüstlük: Araştırmada Güvenin Sağlanması ve Desteklenmesi” olacak. 19-23 Eylül 2022 haftasında, katılımcı kuruluşlar hakem değerlendirmesinin bilimde güvene nasıl katkı sağladığı ve desteklediğini vurgulayan etkinlikler düzenleyecek. Bu yılki tema bilim camiasından herkesin katılımına açık bir anketle belirlendi. 

*Küresel ve herkese açık Peer Review Week teması anketinin sonuçları

“Tekrarlanabilirlik krizi” ve bilimsel çalışmaların sonuçlarına güvenin politikleştirilmesindeki artış, araştırmada doğruluk ve dürüslüğü her zamankinden daha önemli bir hale getirdi. Özellikle iklim değişikliği ve SARS-Cov-2 pandemisi de dahil olmak üzere birden fazla küresel krizle yüz yüze geldiğimiz günümüzde, hakem değerlendirmesinde kaliteyi vurgulayıp desteklemek ve sürece güven duyulmasını sağlamak için çeşitli yollar belirlemek artık şart oldu.

Hakem değerlendirmesi, araştırmacıların ve toplumun münferit çalışmaları ve bilimsel araştırmaları bir bütün olarak nasıl gördüğünü şekillendirir. Hakem değerlendirmelerinin yayınlanması, gizli kalması, anonim olması ya da imzalanması, preprint olarak paylaşılması ya da yayın sonrası editörlere sunulması fark etmeksizin araştırmaların yayın öncesinde incelenmesi ve hata yapıldığında kayıtların düzeltilmesi için uzman görüşlerine güveniyoruz. Bilimsel camiada araştırmada doğruluk ve dürüstlük nasıl yerleşir, hakem değerlendirmesi nasıl daha iyi anlaşılır ve hakem değerlendirmesine daha çok güven duyulması nasıl sağlanabilir? Bu soruların ve daha fazlasının yanıtlarını Peer Review Week 2022’de keşfedeceğiz.

“Araştırmada doğruluk ve dürüstlük konusu her zamankinden daha önemli hale geldi. Dijital medya kuruluşlarının yaygınlaşmasıyla sürekli içerik akışını takip eder hale geldik. Aynı zamanda akademi de preprintler ve hızlandırılmış değerlendirme süreçleri sayesinde bilginin paylaşımında hızlanma gözlemliyor. Bilginin daha geniş bir alana ve hızla yayılması bunun olumlu bir sonucu. Ancak bu özellikle hakem değerlendirmesinden geçmiş araştırmaların verileri incelenmeyen araştırmalardan ayrımı ve yayın takvimi sıkışık da olsa titiz değerlendirmelerin sağlanması konularında zorluklar da getiriyor. “Peer Review Week araştırmada doğruluk ve dürüstlüğün desteklenmesindeki yeniliklerin paylaşılması ve mevcut zorlukların gözlemlenmesi için bir fırsat olacak.” – Peer Review Week 2022 idari komite başkan yardımcısı ve Scholastica’da pazarlama ve topluluk geliştirme departmanlarının müdürü Danielle Padula.

“Hakem değerlendirmesi, araştırma kalitesini idame ettirmekteki katkılarından dolayı bilimsel yayıncılığın küpeştelerinden biridir. Hakem değerlendirmesi, tüm paydaşların güveni varsayımı üzerine kuruludur. Yazarlar, editörlerin çalışmalarını en iyi anlayacak, onlara en geçerli ve yapıcı eleştiride bulunacak pozisyondaki hakemleri bulacağına şüphesiz bir güven duyar. Editörler, yazarların makalelerini göndermeden önce ve sonra en iyi ve etik yayıncılık uygulamalarını takip edeceğine, hakemlerinse tarafsız bakış açısıyla makalelere yaklaşacağına güvenir. Hakemler ise yazarların çalışmalarını etik bir şekilde sunacaklarına güvenir. Tüm bu iletişim kanalının sonunda da, akademik olan ve olmayan, bilginin kapsamlı bir hakem değerlendirmesi sonucunda yayıldığına güvenen kitleler vardır. Güven, doğruluk ve dürüstlük sürecin her aşamasına dahil olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Peer Review Week 2022 hakem değerlendirmesinde doğruluk ve dürüstlüğe odaklanarak, hakem değerlendirmesinin kritik bilimsel araştırmaların doğruluk ve dürüstlüğü nasıl idame ettirdiğini ve güçlendirdiğini konuşmak üzere küresel camiaya kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.” – Peer Review Week 2022 idari komite başkan yardımcısı ve Cactus Communications’ın Küresel Topluluk Etkileşimi Bölümü’nün Kıdemli Müdürü Jayashree Rajagopalan.

Tüm bilim derneklerini, araştırmacıları, editörleri, yayıncıları, kütüphaneleri, üniversiteleri, fon sağlayıcıları ve araştırma kalitesinin gelişmesiyle ilgilenen herkesi bir kutlama ve öğrenme deneyimi olan Peer Review Week’te bize katılmaya davet ediyoruz. 

Blog gönderileri, videolar, podcastlar, infografikler ve daha fazlası aktivitelerimiz arasında yer alacak. Tanıtımını yapmamızı istediğiniz etkinlikleri bu online formu kullanarak gönderebilirsiniz. 

#PeerReviewWeek22 ve #ResearchIntegrity etiketlerini kullanarak Peer Review Week 2022’yle ilgili en son duyuruları takip edebilir, kurumunuzun planlarını paylaşabilirsiniz.

Peer Review Week Hakkında

Peer Review Week, hakem değerlendirmesinin araştırma kalitesindeki temel rolünü kutlayan küresel bir etkinliktir. “Hangi formatta olursa olsun iyi hakem değerlendirmesi bilimsel iletişim için kritik olduğu” mesajını paylaşmaya kendini adayan kişi ve kuruluşları bir araya getirerek etkinlikler, webinarlar, röportajlar ve sosyal medya aktiviteleri düzenler. 

Daha Fazla Bilgi

Katılımcı kuruluşlar ve Peer Review Week 2022 hakkında en güncel haberler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

Peer Review Week’e katılmak veya bir etkinlik düzenlemek isterseniz contactprweek@gmail.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.