Najava teme 2022

Ovogodišnji tjedan posvećen recenzijskom postupku Peer Review Week 2022 razmatra važnost recenzijskog postupka u osiguravanju znanstvene čestitosti

Više od 35 organizacija diljem svijeta je uključeno u ovogodišnji Peer Review Week, a još uvijek se stignete uključiti!

Srpanj 2022. — Ovogodišnji Peer Review Week (PRW), godišnji događaj koji slavi važnost recenzijskog postupka i okuplja sve dionike važne za znanstvenu komunikaciju, a to su prije svega akademski izdavači, znanstvene udruge, ustanove iz sustava znanosti te znanstvenici, bit će posvećen temi: “Znanstvena čestitost: uspostava i jačanje povjerenja u rezultate znanstvenih istraživanja”.  Organizatori će kroz niz događaja i aktivnosti koje će se odvijati od 19. do 23. rujna 2022. naglašavati na koje sve načine recenzijski postupak pridonosi jačanju povjerenja u znanost. Temu ovogodišnjeg PRW je odabrala svjetska akademska zajednica putem javne ankete*.

*Rezultati javne ankete provedene radi odabira teme Peer Review Week 

Sa sve većom krizom ponovljivosti znanstvenih istraživanja i povećanim uplivom politike u znanost, što narušava povjerenje u vjerodostojnost objavljenih rezultata, pitanje znanstvene čestitosti je važnije nego ikad. Ključno je pronaći načine na koje se može osigurati i promovirati kvalitetan recenzijski postupak te potaknuti povjerenje u cijeli proces, naročito danas, kad se suočavamo sa brojnim krizama, uključujući klimatske promjene i pandemiju SARS-CoV-2.

Recenzijski postupak oblikuje način na koji znanstvenici i javnost doživljavaju pojedine studije i znanstveno istraživanje u cjelini. Bez obzira na to jesu li recenzije objavljene ili ne, anonimizirane ili potpisane, je li osvrt dan na preprint verziju ili poslan urednicima nakon objavljivanja rada, oslanjamo se na to da eksperti uoče pogreške u radu prije njegovog objavljivanja te da pomognu autorima u ispravljanju tih pogrešaka. Na koji način znanstvena zajednica može dokazati znanstvenu čestitost, poboljšati razumijevanje recenzijskog postupka i promicati povjerenje u njega? Ta i slična pitanja će se razmatrati tijekom PRW 2022.

Danielle Padula, šefica marketinga i razvoja zajednice izdavačke platforme Scholastica te supredsjednica Upravljačkog odbora PRW 2022 rekla je sljedeće: “Znanstvena čestitost je postala važnija nego ikad. S povećanjem broja digitalnih medija izloženi smo sve većem protoku informacija. Istodobno, akademska zajednica u dijeljenju sadržaja putem preprinata i skraćivanju recenzijskog postupka vidi mogućnost ubrzanja protoka informacija. Prednosti toga su širi doseg i brža diseminacija rezultata istraživanja, no pritom se javljaju brojni izazovi, od kojih je najveći kako razlikovati recenzirana istraživanja od onih koji to nisu, te na koji način osigurati kritičku evaluaciju u što kraćem roku. Ovogodišnji PRW pruža mogućnost dijeljenja inovacija u promociji znanstvene čestitosti i razmatranja izazova koje tek treba savladati”.

 “Recenzijski postupak je jedan od bedema znanstvenog izdavaštva, jer ima ulogu u održavanju kvalitete znanstvenoga rada.  On uključuje pretpostavku povjerenja svih dionika procesa. Autori prolaze kroz postupak evaluacije s uvjerenjem da će urednici odabrati najprikladnije recenzente koji će razumjeti njihove rezultate, te da će od recenzenata dobiti valjanu i konstruktivnu kritiku. Urednici se pouzdaju u to da su autori slijedili smjernice dobre i etičke izdavačke prakse prije i tijekom postupka razmatranja rada. Također, vjeruju recenzentima da će nepristrano ocijeniti rad. Recenzenti očekuju od autora da rezultate svoga rada predstave na etički način. I naposljetku, akademska i neakademska zajednica vjeruje u integritet znanstvenih informacija koje se objavljuju nakon provedenog recenzijskog postupka. Može se sa sigurnošću reći da su povjerenje i integritet odnosno znanstvena čestitost ključni za cijeli postupak. PRW2022 se fokusira na znanstvenu čestitost u recenzijskom postupku i time daje neizostavnu prigodu za raspravu na razini svjetske znanstvene zajednice o tome kako recenzijski postupak pomaže ne samo u održavanju, već i jačanju integriteta znanstvenog istraživanja” smatra Jayashree Rajagopalan, viši menadžer za procese uključivanja globalne zajednice u kompaniji Cactus Communications i supredsjednik Upravljačkog odbora PRW 2022. 

Pozivamo sva znanstvena i znanstveno-stručna društva, znanstvenike, urednike, izdavače, knjižničare, sveučilišta, znanstvene i javne institucije te sve ostale zainteresirane za napredak kvalitete istraživanja da nam se priključe u obilježavanju tjedna posvećenog recenzijskom postupku – Peer Review Week 2022, te da podijele svoja iskustva i iskoriste priliku naučiti nešto novo.

Aktivnosti mogu uključivati objavu bloga, video materijala, audio ili audio-video zapisa (tzv. podcast), infografike ili sl. Planiranu aktivnost možete prijaviti putem online obrasca

Za praćenje objava vezanih uz Peer Review Week 2022 i najavu aktivnosti koristite sljedeće “hashtagove”: #PeerReviewWeek22 i #ResearchIntegrity

Peer Review Week (PRW)

Peer Review Week je globalni događaj koji slavi ključnu ulogu recenzijskog postupka u održavanju kvalitete znanstvenih publikacija. PRW okuplja pojedince, institucije i organizacije posvećene slanju poruke da je kvalitetan recenzijski postupak, bez obzira na njegov oblik ili formu, ključan za znanstvenu komunikaciju. Tijekom PRW-a organiziraju se različita zbivanja, webinari, intervjui i društvene aktivnosti.

Više informacija

Za informaciju o tome koje organizacije sudjeluju u PRW2022 i novostima o samoj akciji posjetite web stranicu  Peer Review Week.

Ako se želite uključiti ili planirate organizirati događaj povodom PRW, molimo Vas da nam se javite na: contactprweek@gmail.com